JILA 4 goodlife

#lipomassage #diamantslipning #massage #ansiktszonterapi #japansk facelifting #healing

Företag

Personalvård - Friskvård

I dag är arbetsklimatet på många arbetsplatser tufft och tempot snabbt, vilket för med en hel del relativt nya symptom som uppstår. Ofta saknas kunskap hos företagen om hur man kan förebygga ohälsa och helst när det gäller de psykiska måendet. Vi vet idag att stress är en av de farligaste diagnoserna som kan medföra allvarliga hälsotillstånd. Ändå står många handfallna och behöver hjälp för att komma tillrätta med problemen som uppstår.

Hur tar du hand om Din personal?

Vad kan Du erbjuda för stöd för hälsa och välmående och främja friskvård?

****************************************************************************

NY TJÄNST!

Hälsodag på jobbet!

Boka in en halv eller heldag för dig och din personal. Individuell planering görs. Kontakta mig på info@jila4goodlife för upplägg och priser. 

Nu erbjuder jag en helt ny tjänst till dig som är företagare och vill anordna en hälsodag tillsammans med din personal. Exempel på innehåll: Kost & motion, prova-på-behandlingar, mindfulness, föreläsningar med hälsoinriktning mm.

**************************************************************************************************

Jag erbjuder behandlingar för personer med stressrelaterad symptom i en lugn och harmonisk miljö för ökat välbefinnande. Det finns flera olika tillvägagångsätt att komma tillrätta med stress/ohälsa och jag kan erbjuda en del i ett samarbete som måste ske kring personen som inte mår bra.

Det är viktigt att ta på allvar när någon ber om hjälp eller talar om att de inte mår bra. Här tror jag på att flera olika insatser ska göras och erbjudas. Det ska alltid ske i samförstånd med den som blivit sjuk pga stress.

Mina rekommendationer är behandling med ansiktszon/thermo & aroma terapi samt taktil antistressmassage. Läs mer om mina olika behandlingar här. Dessa behandlingar utför jag med mycket gott resultat idag och det är alltid lika härligt att se när det vänder uppåt igen med välmåendet.

Jag vill främja det friska och sunda och förebygga ohälsa. Hos mig kommer många personer som är måna om sig själv och vill förebygga vilket jag anser vara den allra bästa lösningen, men om "boven" är framme är det bra att känna trygghet i att bli väl omhändertagen. Det kan jag lova att man blir hos mig.

Välkommen att kontakta mig på 0708-664219 eller via mail: info@jila4goodlife.se

Jill Lagerqvist